top of page

Apelujemy o szczepienia w grupie pierwszej dla wszystkich pracowników szkół.

Szanowny Panie Ministrze,


Działając w imieniu stowarzyszenia „Energia Miast”, zwracamy się z gorącą prośbą i apelem o podjęcie pilnych działań w kierunku nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.
- w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, określającego m.in. kolejność szczepień ochronnych przeciwko COVID-19.


Zgodnie z treścią przedmiotowego rozporządzenia (znowelizowanego kilka dni temu rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia poz. 91), w ramach etapu „I” ze szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 mogą skorzystać w szczególności nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni oraz osoby, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
- Prawo oświatowe. Natomiast osoby z innych grup zawodowych, pracujące również w jednostkach edukacji i oświaty, zostały w tym katalogu pominięte.


Na pewno zgodzi się Pan Minister, że społeczność szkoły, czy każdej innej placówki edukacyjnej, tworzą nie tylko nauczyciele wraz z uczniami, ale także osoby wykonujące zawody woźnych, kucharek
i kucharzy, konserwatorów przestrzeni szkolnych oraz cały pozostały personel pomocniczy i obsługi. Uczniowie również mają z tymi osobami codzienny, bezpośredni kontakt.


Nie widzimy żadnych powodów, aby wyżej wymienione grupy zawodowe pracujące na terenach szkół
w całej Polsce miały zostać wyłączone z „I” etapu szczepień. Zależy nam na szkole demokratycznej

i inkluzywnej, w której żaden zawód nie jest wykluczony lub gorzej traktowany, a wszyscy pracownicy korzystają z jednakowych uprawnień. Analogicznie jak w przypadku etapu “0” szczepień przeciwko

COVID-19, gdzie ogół personelu placówek ochrony zdrowia (w tym również niemedycznego
i administracyjnego) potraktowany został w procesie szczepień jednakowo. Jest to ważne również
z punktu widzenia edukacji, w której warto młodym ludziom dać przykład, że praca całego personelu ich placówek jest tak samo ważna i tak samo potrzebna.


Nam wszystkim zależy dziś na szybkim i pełnym powrocie dzieci do szkół, a studentów na uczelnie.

To będzie bezpieczne jedynie dzięki szybkiej ścieżce szczepień dla wszystkich pracowników oświaty, bez wyłączania żadnej grupy zawodowej.

 

Dlatego zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o pilną nowelizację przedmiotowego rozporządzenia
i włączenie do pierwszego etapu szczepień wszystkich pracowników sektora edukacji.


Z poważaniem

Faksymile_ŁG.jpg

Łukasz Gibała
Przewodniczący Stowarzyszenia Energia Miast

Jan_Śpiewak.png

Jan Śpiewak
Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Energia Miast

faksymile SZ.R..png

Katarzyna Sztop-Rutkowska
Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Energia Miast

Tomasz_Olszówska.png

Tomasz Olszówka
Członek zarządu Stowarzyszenia Energia Miast

bottom of page