top of page

Apel Energii Miast do samorządów miast na prawach powiatu

Jako aktywiści miejscy, eksperci i samorządowcy, zrzeszeni w ramach ogólnopolskiego stowarzyszenia Energia Miast, zwracamy się do Państwa z apelem o NIEKORZYSTANIE z ustawowej możliwości zamrażania budżetów obywatelskich w miastach na prawach powiatu w latach 2023-2024. Taka możliwość znalazła się w uchwalonej w ostatnich dniach ustawie o pomocy Ukraińcom. Naszym zdaniem zapis ten (wprowadzony do ustawy poprawką senacką na finiszu prac legislacyjnych) jest wysoce szkodliwy. Miejskie budżety partycypacyjne są nie tylko świętem lokalnej demokracji, ale też stanowią ważną formę integracji mieszkańców miasta. Są także szkołą aktywnego działania przyszłych liderek
i liderów naszych samorządów.

 

W kontekście tego co się wokół nas obecnie dzieje, nie można zapomnieć, że budżety partycypacyjne posłużą miastom jako sprawdzony mechanizm integracji także nowych mieszkańców polskich miast, przybyłych z ogarniętą wojną Ukrainy. Już dziś pomoc humanitarna jest organizowana z wykorzystaniem infrastruktury lokalowej powstałej kiedyś z projektów BO (osiedlowe domy kultury czy świetlice). A lada moment potrzebne będą nowe, szeroko zakrojone projekty w zakresie miękkich działań społecznych, ułatwiających integrację nowym mieszkańcom naszych miast.

 

Na demokracji oszczędzać nie wolno, przeciwnie — należy umiejętnie i konsekwentnie wykorzystywać jej sprawdzone mechanizmy, takie jak partycypacja obywatelska.

A zaangażowania społecznikom w naszych miast nie brakuje, czego żywy dowód obserwujemy dziś przy akcjach pomocy humanitarnej na rzecz obywateli Ukrainy.

zarząd i członkowie Stowarzyszenia Energia Miast
bottom of page