top of page
Działamy poprzez:
międzymiastową 
wymianę doświadczeń,
nieustanne słuchanie mieszkanek i mieszkańców,
by definiować ważne potrzeby i problemy,
promowanie dobrych praktyk – rozwiązań sprawdzonych w Polsce,
ale i za granicą,
tworzenie konkretnych
i spójnych planów działań, dotyczących różnych obszarów funkcjonowania państwa.
bottom of page