Kim jesteśmy?
Jesteśmy ludźmi, którzy przez ostatnie lata robili wszystko, by miejsca, w których żyją – nasze duże i mniejsze miasta – stawały się lepsze dla swoich mieszkanek i mieszkańców. Teraz zdecydowaliśmy, by połączyć nasze siły, chęć działania i doświadczenie po to, żeby lepszym miejscem do życia stała się cała Polska. 

Impulsem do stworzenia ogólnopolskiej sieci było nawiązanie współpracy miejskich działaczy z Krakowa i Warszawy. Tę międzymiastową sieć cały czas rozbudowujemy – dołączają do nas ludzie zaangażowani w działania w innych polskich miastach i miasteczkach.

Łączy nas energia, niezależność i wspólne wartości. Wśród nas są miejscy aktywiści, samorządowcy, działacze organizacji pozarządowych. Od lat obserwujemy to, co dzieje się w naszych miastach, wskazujemy błędy i proponujemy lepsze rozwiązania, nowe albo sprawdzone już na świecie. Realizujemy projekty, dzięki którym miejsca, w których toczy się nasza codzienność, stają się przyjaźniejsze dla swoich mieszkanek i mieszkańców.

Przewodniczący

Łukasz
Gibała

Radny Miasta Krakowa, lider klubu radnych „Kraków dla Mieszkańców”. Działacz społeczny i polityk niezależny. Były radny Sejmiku Województwa Małopolskiego i poseł na Sejm RP (2007-2015). Doktorat z logiki napisał na University of Notre Dame w USA, a obronił na macierzystym Uniwersytecie Jagiellońskim. Założyciel i lider stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców (w latach 2014-2018 działającego pod nazwą Logiczna Alternatywa dla Krakowa). Inicjator stworzenia think tanku, będącego zapleczem eksperckim klubu „Kraków dla Mieszkańców” w Radzie Miasta Krakowa. Autor książki „Kraków. Nowa energia” (2017), w której przedstawił swoją wizję rozwoju miasta. W wyborach prezydenta Krakowa w 2018 roku jako kandydat niezależny otrzymał 58 tysięcy (17%) głosów. Prywatnie przedsiębiorca, właściciel firmy produkującej m.in. filamenty do druku 3D.

Wiceprzewodnicząca

Katarzyna
Sztop-Rutkowska

Pracownik naukowy i działaczka społeczna. Pomysłodawczyni i prezeska Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”. Pochodzi z Łodzi, tam obroniła doktorat z socjologii. W 1999 roku zaangażowała się w tworzenie nowego Instytutu Socjologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Związała się i z uczelnią, gdzie pracuje jako adiunkt, i z miastem, w którym do dziś mieszka. Jest ekspertką w budowaniu mostów między władzą a mieszkańcami. Z partycypacji i dialogu obywatelskiego szkoli urzędników, samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. W wielu miejscowościach woj. podlaskiego tworzyła Rady Seniorów – grupy konsultacyjne dla samorządów. Prowadziła także konsultacje społeczne programów rewitalizacji i planów zagospodarowania przestrzennego. Od 4 lat organizuje „Techklub Białystok” – spotkania na temat nowych technologii, jest też zaangażowana w działania międzynarodowe w tym temacie. W wyborach 2018 roku jako druga kobieta w historii Białegostoku kandydowała na urząd Prezydenta Miasta jako liderka ruchu społecznego Inicjatywa dla Białegostoku.

Wiceprzewodniczący

Jan
Śpiewak

Socjolog miasta, publicysta, doktorant UW. Prezes stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa. Były radny warszawskiej dzielnicy Śródmieście (2014-2018). Był jednym z liderów ruchu miejskiego, przekształconego w Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, któremu przewodniczył od jego powołania w 2014 roku do 2016 roku. Nie tylko w stolicy, ale w skali kraju zasłynął ujawnieniem i nagłośnieniem warszawskiej afery reprywatyzacyjnej. To właśnie swojej walce z dziką reprywatyzacją zawdzięcza wiele pozwów – które kolejno wygrywa, a pozywający go przedstawiciele świata politycznego i biznesowego w wielu przypadkach mają już postawione zarzuty karne. Autor książki „Ukradzione miasto. Kulisy wybuchu afery reprywatyzacyjnej” (2017). W wyborach 2018 lider i kandydat na prezydenta miasta komitetu „Wygra Warszawa” – największego niezależnego komitetu, jaki wystawił swoje listy wyborcze w stolicy.

Członek Zarządu

Mateusz
Klinowski

Radny Miasta Wadowice, naukowiec, działacz społeczny i publicysta. Doktor nauk prawnych, na co dzień pracujący na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współzałożyciel stowarzyszenia Inicjatywa Wolne Wadowice, znanego z walki z lokalnym układem polityczno-towarzyskim, której finałem był wybór Klinowskiego na burmistrza Wadowic w 2014 roku. Współtwórca Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, która przyczyniła się do rewolucyjnej zmiany polskiego prawa w duchu hasła „leczyć zamiast karać”. Wielokrotnie nagradzany za działalność naukową, m.in. rocznym stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla wyróżniających się młodych doktorów i nagrodą Tygodnika Polityka „Zostańcie z Nami” dla najlepszych badaczy młodego pokolenia. Naukowo pracował również za granicą, na uniwersytetach w Getyndze i w Alicante, a Uniwersytet w Puerto Rico zaproponował mu stanowisko profesora wizytującego w dziedzinie bioetyki. W II turze wyborów burmistrza Wadowic w 2018 r. wygrał na terenie miasta Wadowice, niestety głosy oddane w okolicznych wsiach przeważyły szalę zwycięstwa na stronę kontrkandydata z PiS, który ostatecznie zdobył 55% głosów. Klinowski jednak po raz 3 został radnym, a do Rady Miejskiej wprowadził aż 9 dodatkowych radnych (11 mandatów zdobył PiS).

Urszula Niziołek
-Janiak

Społeczniczka od 2008 roku związana z ruchami miejskimi. Przewodnicząca ruchu miejskiego Stowarzyszenie Tak dla Łodzi i wiceprezeska Federacji Piesza Polska. Inicjowała i współtworzyła pierwszy regulamin konsultacji społecznych, społeczny program remontowy kamienic i program rewitalizacji Księżego Młyna. W latach 2011-2018 radna Rady Miejskiej w Łodzi, przewodniczyła komisji rewitalizacyjnej i komisji budżetu obywatelskiego, była wiceprzewodniczącą komisji zajmujących się transportem i planowaniem przestrzennym. Inicjatorka łódzkiego budżetu obywatelskiego, parków kieszonkowych i zazieleniania ulic oraz uchwał: antysmogowej, o pieszym mieście, edukacji obywatelskiej oraz uchwały przeciw imprezom z tresurą zwierząt. Zabiegała o rewitalizację śródmieścia, wprowadzenie ustawy krajobrazowej i o rewitalizacji. Wraz z Tak dla Łodzi doprowadziła do przyjęcia w Łodzi m.in. uchwały o bezpłatnych obiadach dla uczniów szkół podstawowych i uchwały o działaniach antydyskryminacyjnych. W ostatnich wyborach z ramienia niezależnego KWW Tak! kandydatka na prezydenta Łodzi.

Członek Zarządu

Tomasz
Olszówka

Radny Tarnowa, ekonomista, prawnik, biznesmen i aktywista miejski; lider Stowarzyszenia Nasze Miasto Tarnów. Przewodniczący Komisji Rozwoju i Spraw Komunalnych w Radzie Miasta Tarnowa. Radny Osiedla Strusina. Założyciel i lider Inicjatywy Miejskiej „Anioł Struś”, aktywista projektu „Powietrze Tarnów”. Propagator edukacji zdrowotnej, twórca wydarzeń społeczno-kulturalnych: 3Maj się Zdrów Festival, Muzykoterapia Duszy, Nocny Rajd Rowerowy. Inicjator Deklaracji Tarnowskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta, którą stowarzyszenie Nasze Miasto Tarnów przywiesiło w 2018 r. na bramie tarnowskiego ratusza. Jako prezes szpitala Centrum Zdrowia Tuchów uhonorowany wieloma nagrodami, m.in. wyróżnieniem Ministra Zdrowia w kategorii Menedżer Roku 2016 – placówki prywatne. W polityce samorządowej zadebiutował w ostatnich wyborach samorządowych, zajmując 3 miejsce wśród kandydatów na Prezydenta Tarnowa (17%) oraz wprowadzając 5 radnych, od głosu których zależy większość w radzie miasta.

Wojciech Pająk

Geograf, społecznik, publicysta i marketer. Radny Miasta Suwałk od 2014 roku, wiceprzewodniczący klubu radnych “Łączą nas Suwałki”. Praktyk ustawowej inicjatywy lokalnej (projekt Suwalskich Ścieżek Kulturowych). Uchwałodawca i koordynator Roku Czarnej Hańczy (2016), podejmuje też miejskie działania antysmogowe. Pasjonat zrównoważonego rozwoju Suwałk, akcji sąsiedzkich i wspólnotowego tworzenia miejsc publicznych.

Członkini Zarządu

Anna
Wrzosek

Prawniczka, a jednocześnie sprawdzona w boju organizatorka – od 2016 roku koordynuje działania stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców (wcześniej działającego pod nazwą Logiczna Alternatywa dla Krakowa). Jako legislatorka klubu Kraków dla Mieszkańców w Radzie Miasta Krakowa przygotowuje projekty uchwał i rezolucji, a także recenzuje propozycje uchwał zgłaszane przez prezydenta miasta i pozostałe kluby. Czas dzieli między Kraków i Warszawę, gdzie na Akademii Leona Koźmińskiego studiuje podyplomowo na kierunku „CSR. Cele zrównoważonego rozwoju w strategii firmy”. Wyróżnia ją między innymi to, że każdą zawiłość prawną potrafi wytłumaczyć w prosty i jasny sposób. W wyborach samorządowych 2018 roku była pełnomocnikiem wyborczym i szefem sztabu niezależnego komitetu wyborczego Kraków dla Mieszkańców, który wystawił kompletne listy we wszystkich okręgach wyborczych i zdobył reprezentację w Radzie Miasta Krakowa. 

Stowarzyszenie Energia Miast

ul. Kazimierza Wielkiego 60

30-074 Kraków

Wyślij nam wiadomość