Nasze wartości
Otwartość

Wierzymy w otwartość w polityce – w to, że może ona być uczciwa i przejrzysta. Tylko całkowita transparentność sfery publicznej może przywrócić zaufanie do polityków. Obywatele mają prawo do pełnej wiedzy na temat tego, na co i w jaki sposób są wydawane ich pieniądze, jak i w oparciu o jakie kryteria są podejmowane ważne dla nich decyzje, co dzieje się w instytucjach i spółkach publicznych. 

Oddolność

Im dalej od problemu, tym trudniej go nie tylko zrozumieć, ale nawet zobaczyć. Nie zgadzamy się na zawłaszczanie kolejnych instytucji i sfer życia przez partie polityczne. Jesteśmy za większą decentralizacją i przekazywaniem kompetencji w dół – do regionów, miast i gmin. Chcemy większego zaangażowania organizacji pozarządowych – przekazania im znacznej części zadań administracji publicznej. Uważamy, że mieszkanki i mieszkańcy powinni mieć realny udział w podejmowaniu decyzji ich dotyczących – poprzez konsultacje społeczne, panele obywatelskie i referenda.

Świeżość

Polska polityka potrzebuje wymiany pokoleniowej. Potrzebuje nowej energii i świeżego spojrzenia ludzi, którzy na co dzień żyją problemami Polaków. Twarze zbyt wielu polskich polityków znamy od blisko 40 lat. Ich życie często toczy się wyłącznie w korytarzach sejmowych i limuzynach, z daleka od znanej nam codzienności.

Jedność

Chcemy zgody i jedności. Polska polityka wciąż koncentruje się na przeszłości, zamiast patrzeć w przyszłość. Mamy dość złych emocji i przerzucania się oskarżeniami, w cieniu których prawdziwe problemy pozostają nierozwiązane. Zamiast kopać rowy i dzielić Polaków, chcemy szukać tego, co nas łączy.

Niezależność

Spór PiS – opozycja blokuje dyskusję. To parawan, który zasłania słabości polskiej polityki. W efekcie pozbawiona jest treści i poważnego myślenia o przyszłości. Chcemy wypełnić tę lukę jako obiektywny i niezależny partner – głos polskich miast i miasteczek. Miasta i samorządy muszą wziąć współodpowiedzialność za proces unowocześniania naszego kraju: wskazywać kierunek i być forpocztą zmian

Otoczenie

Decyzje rządu i samorządów powinny  być zogniskowane na ludzi – ich zdrowie, komfort życia i bezpieczeństwo. Ważnym, ale niedocenianym tego aspektem jest środowisko, w jakim żyjemy i w jakim będą żyć następne pokolenia. Zmiany klimatyczne i rewolucja energetyczna są dzisiaj ogromnym wyzwaniem, z którym musimy odpowiedzialnie się zmierzyć, stawiając w centrum uwagi walkę ze smogiem i bezpieczeństwo energetyczne

Stowarzyszenie Energia Miast

ul. Kazimierza Wielkiego 60

30-074 Kraków

Wyślij nam wiadomość