top of page
event2 1920.jpg

Samorządowy podręcznik transformacji energetycznej

Stojące dziś przed Polską wyzwania w zakresie energetyki, ochrony środowiska, klimatu oraz dogłębnej transformacji systemu gospodarczego wciąż pozostają bez wiarygodnej odpowiedzi ze strony instytucji publicznych. Wobec rosnących kosztów wytwarzania energii, uzależnienia od importowanego węgla czy zatrutego powietrza niszczącego zdrowie Polek i Polaków stawiane są rekomendacje utrzymywania status quo. Coraz bardziej zauważalne antropogeniczne zmiany klimatu i związane z nimi międzynarodowe zobowiązania redukcji emisji gazów cieplarnianych traktowane są jako polityczna moda, a nie największy obecnie problem światowej cywilizacji.

Niniejszy raport składa się z trzech rozdziałów:

w rozdziale pierwszym zbadaliśmy trendy i zagrożenia dla transformacji energetycznej, płynące ze strategii krajowych i z otoczenia regulacyjnego;

w rozdziale drugim przybliżamy 10 studiów przypadku, które mogą być wskazówką jak prowadzić ambitne projekty inwestycyjne;

w rozdziale trzecim natomiast prezentujemy mapę drogową kompleksowej transformacji, kierowanej aspektami rozproszenia, innowacyjności oraz sprawiedliwości.

Mamy szczerą nadzieję, że zebrany w niniejszym podręczniku know-how okaże się pomocny na drodze do lepszej, bo zielonej, przyszłości.

Zarząd Stowarzyszenia
Energia Miast

Uwagi, sugestie, pytania?

Napisz na adres podrecznik@energiamiast.org

bottom of page