top of page
web 5 na www-01-01.png
Kotwica 1
Energia_Miast_www-03.png
Think green, act local: clean energy for Polish communities. 
A series of webinars on how local authorities and communities in Poland can facilitate the transition towards a net-zero economy. Case studies of projects and activities undertaken by local authorities or communities in the US will serve as inspiration for each webinar. The first webinar will be held in November 2020. The program is created in cooperation with the US Embassy in Warsaw.
Energy of the Cities association was founded in March 2019. Partly a think tank and partly a network of people who have worked for the benefit of their local communities for years, it gathers local government officials, urban activists and social advocates.  The association’s members share not only energy but also independence from big politics and common values.
 
Energy of the Cities is a nationwide platform combining the power of knowledge and experience of local policymakers with  passion of local activists and political leaders. Most of all, it creates  a platform for cooperation between local governments.
Among the most important goals of Energy of the Cities are strengthening the voice of Polish cities and towns, creating greater impact on the modernization of Poland, increasing the transparency of the public sphere and facilitating transition towards a net-zero economy. Members of the association are also united in their aspiration for greater decentralization, the transfer of competencies to the local level, and the need to strengthen the role of non-governmental organizations.
Kotwica 2
Energia_Miast_www-03.png
Myśl ekologicznie, działaj lokalnie: czysta energia dla polskich społeczności.
Cykl webinariów na temat sposobów i narzędzi dla władz lokalnych i społeczności w Polsce mogących ułatwić transformację w kierunku zeroemisyjnej gospodarki. Inspiracją dla każdego spotkania będą studia przypadków lub działań podejmowanych przez władze lokalne i społeczności w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy webinar odbędzie się w listopadzie 2020. Cykl powstaje we współpracy z Ambasadą USA w Warszawie.
Energia Miast istnieje od marca 2019 roku. Działa jako stowarzyszenie, think tank i sieć zrzeszająca ludzi, którzy od lat działają na rzecz swoich lokalnych społeczności. Tworzą ją samorządowcy, aktywiści miejscy, działacze organizacji pozarządowych i eksperci – ludzie, których łączy energia, niezależność i wspólne wartości.
 
Energia Miast jest ogólnopolską platformą, która pozwala łączyć siłę wiedzy, czyli ekspertów, z siłami doświadczenia samorządowców i pasji lokalnych liderek i liderów. Ale przede wszystkim buduje sieć współpracy między miastami.
 
Wśród najważniejszych celów Energii Miast jest wzmocnienie głosu polskich miast i miasteczek, które powinny mieć większy wpływ na proces unowocześniania naszego kraju, zwiększenie transparentności sfery publicznej
i wymiana pokoleniowa w polskiej polityce. Członków Energii Miast łączy również przekonanie o potrzebie większej decentralizacji, przekazywania kompetencji na poziom lokalny oraz o konieczności wzmocnienia roli organizacji pozarządowych, które mogą przejąć część zadań administracji publicznej.
bottom of page